دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید براساس تصمیمات اتخاذ شده، هر شخص فقط به یک نفر می‌تواند رای دهد. لذا در این خصوص سوال نفرمایید.