بدین وسیله به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند که برگزاری کلاس های حضوری در این هفته ( ۲۹ آبان لغایت ۳ آذرماه)به شرح ذیل است :

پایه دهم روزهای زوج !!

پایه یازدهم روزهای فرد !!

شایان ذکر است که کلاس ها همچنان بصورت حضوری – آنلاین برگزار می گردد و در هفته بعدی  عکس این هفته عمل خواهدشد یعنی پایه دهم روزهای فرد و یازدهم روزهای زوج حضوری می شوند و این برنامه ( یک هفته فرد و یک هفته زوج ) برای هر پایه ، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.