بدین وسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانش آموزان پایه دهمی که مایل به شرکت حضوری در کلاسها می باشند  از فردا طبق برنامه کلاس آنلاین میتوانند بصورت حضوری با رعایت پروتکل بهداشتی در روزهای یکشنبه-سه شنبه در مدرسه حضور یابند .در ضمن به همراه داشتن کارت واکسن جهت استفاده از کلاسها الزامی می باشد.