بدین وسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانش آموزان پایه یازدهم که مایل به شرکت حضوری در کلاسها می باشند از فردا طبق برنامه کلاس آنلاین میتوانند بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در روزهای دوشنبه -چهارشنبه در مدرسه حضور یابند .در ضمن به همراه داشتن کارت واکسن جهت استفاده از کلاسها الزامی می باشد.