بدین وسیله به اطلاع می رساند امتحان فیزیک پایه دوازدهم تجربی ۱۴۰۰/۸/۲۶  بجای ۸ صبح درساعت ۱۳:۳۰ همان روز  در سامانه آزمون آنلاین به آدرس زیر برگزار خواهد شد.

http://www.exam.helli1kerman.com/