دانش آموزان عزیز، با توجه به اینکه حدود ۳۰ دقیقه دیگر، سامانه برای رای گیری بسته می‌شود، در صورتی که رای نداده اید، سریعا به سامانه آزمون های آنلاین مراجعه کرده و رای خود را ثبت کنید.